De beste zorg
voor iedereen dichtbij.

Wij zijn de paramedische coöperatie Midden Kennemerland. Om de beste zorg te leveren bundelen wij binnen de paramedische zorg onze krachten. Door onderlinge samenwerking versterken we onze positie in de regio. Dit alles om de beste zorg te kunnen blijven leveren. Bereikbaar, betrokken en betaalbaar.

Visie & Missie

Over ons

De Paramedische Coöperatie Midden Kennemerland (PCMK) is ontstaan vanuit een samenwerkingsverband, welke eerder is opgezet door een aantal fysiotherapeuten in omgeving Midden Kennemerland. Aangezien hulpvragen van patiënten steeds complexer worden en vragen om een bredere aanpak dan alleen een fysiotherapeutische insteek, hebben wij als coöperatie al voorgesorteerd om open te staan voor het volledige spectrum van het paramedisch domein.

Omdat de zorg steeds meer regionaal georganiseerd wordt, is het van belang om ons als paramedische beroepsgroep te verenigen. Zo kunnen er rondom de zorg, regionaal afspraken gemaakt worden.

Door ons breed te verenigen worden we tevens een serieuze gesprekspartner bij onze stakeholders en kunnen we met elkaar de beste zorg blijven bieden voor de patiënt in de regio Midden Kennemerland.

Bestuur

Tom Wijnands

Voorzitter

praktijkeigenaar fysiotherapiepraktijk Wijckerborg in Beverwijk en Fysiotherapie praktijk Balans in Velsen. Afgestudeerd fysiotherapeut en manueeltherapeut.

Simone Kuijl

Secretaris

praktijkeigenaar FitmetVisie Fysio|Sport|Revalidatie in Heemskerk.

Linda Selhorst

Penningmeester

praktijkeigenaar Fysiotherapie Hart van Heemskerk in Heemskerk, afgestudeerd fysiotherapeut en kinderfysiotherapeut.

Hans Denneman

Algemeen Bestuurslid

praktijkeigenaar fysiotherapie Heemskerk in Heemskerk, afgestudeerd fysiotherapeut en manueel therapeut.

Eva Touber-Doets

Algemeen Bestuurslid

praktijkeigenaar fysiotherapie Heemskerk in Heemskerk, afgestudeerd fysiotherapeut.


Missie & Visie

Passende en effectieve zorg

Wij als samenwerkende paramedici in Midden Kennemerland zorgen ervoor dat u als patiënt, maar vooral ook als mens centraal staat in uw dagelijks functioneren. Wij borgen dat aandacht voor uw gezondheid en de preventie van ziekte de hoogste prioriteit heeft. Indien er paramedische hulp nodig is staan wij voor passende en effectieve zorg. Dit alles om uw kwaliteit van leven te waarborgen in uw vertrouwde omgeving!

Betaalbaar en toegankelijk

Wij als samenwerkende paramedici zijn de gesprekspartner voor de huisartsenvereniging, het ziekenhuis, de gemeente en andere stakeholders binnen de regio Midden Kennemerland voor doelgerichte beweegzorg. Door middel van korte lijnen en een vraaggerichte aanpak zorgen wij voor de beste zorg op de juiste plek zodat de zorg voor een ieder betaalbaar en toegankelijk blijft. Door de juiste samenwerking zorgen we voor vitale wijken waar voor iedereen een toekomst is met een bloeiend perspectief!

De zorg in Midden Kennemerland is transparant, de verschillende zorgprofessionals werken samen, spreken elkaars taal en zorgen gezamenlijk met de patiënt voor de juiste zorg op de juiste plek door de juiste zorgprofessional.


Praktijken

Contact

De Paramedische Coöperatie Midden Kennemerland (PCMK) kun je bereiken via email:secretaris@pc-mk.nl.

Paramedische coöperatie Midden Kennemerland

Uw gegevens zijn verzonden!